ANUNȚURI

13.01.2022 - Redirecționea 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2022

ASOCIATIA ALUMNI UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA - AFJ (absolvenți și studenți UGB) și FUNDAȚIA BACOVIA vor să sprijine studenții Universității George Bacovia prin suplimentarea fondului de burse de studiu pentru anul universitar 2023 - 2024.

Poți să te alături acestui demers prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2022.

Alege unul din cele două formulare 230:

Descarcă formularul și completează următoarele câmpuri:

 • I. Date de identificare contribuabil

 • II.2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani (dacă dorești ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă și pentru anul următor)

 • Semnătură contribuabil

Poți trimite formularul prin mai multe metode:

  • In format electronic:

    • printat și scanat la adresa rectorat@ugb.ro, până la data de 10 mai 2023;

    • pe site-ul ANAF – „Spațiul Privat Virtual„ – completat direct pe platformă și trimis automat online, până la data de 25 mai 2023;

  • In format fizic:

    • la sediul Universității George Bacovia din Bacău, până la data de 10 mai 2023;

    • la sediul ANAF – prin Poșta Romană sau direct la ghișeul ANAF-ului localității tale de domiciliu, până la data de 25 mai 2023;

Vă mulțumim!

12.01.2023 - ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE SUSŢIN EXAMENUL DE LICENȚĂ ÎN SESIUNEA FEBRUARIE 2023

Vă aducem la cunoştinţă că, pentru înscriere, dosarul trebuie să contină următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat în original și copie;

 • copie certificat naștere;

 • copie certificat căsătorie(unde este cazul);

 • copie carte de identitate (reactualizată unde este cazul);

 • 3 fotografii ¾ color, pe hârtie mată, pentru diplomă (se vor depune obligatoriu în ziua înscrierii de către toți absolvenții care se înscriu).

Atragem atenția că nu se face înscrierea, dacă dosarul este incomplet.

24.11.2022 - BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

Hotărârea consiliului de administrație al Universității George Bacovia din Bacău privind acordarea burselor de studii aferente anului universitar 2021-2022 - click aici

24.11.2022 - Alegerea reprezentanților studenților în CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Având în vedere necesitatea completării consiliului facultății, în urma vacantării unui loc, studenții interesați sunt invitați până la data de 27.11.2022 - ora 23.59 să depună cerere de candidatură. Aceasta va fi transmisă la adresa de email site@ugb.ro sau in format fizic la secretariatul facultății.

Alegerile vor fi online și vor avea loc conform următorului calendar:

 • Turul I - 28.11.2022 - în intervalul orar 08.00 - 16.00 | Rezultatele votului din TURUL I - click aici

 • Turul II - 29.11.2022 - în intervalul orar 08.00 - 16.00 | Rezultatele votului din TURUL II - click aici

Rezultatele finale - click aici.®

24.11.2022 - PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE LA SPECIALIZĂRILE POSTUNIVERSITARE

Studenții de la specializările postuniversitare Managementul achizițiilor și Managementul insituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate sunt invitați să consulte planificarea activităților publicată pe pagina dedicată orarului - click aici.

11.11.2022 - ANUNȚ PRIVIND CARNETELE ȘI LEGITIMAȚIILE DE STUDENT

Studenţii din anul I precum și cei reînmatriculați sunt invitaţi la secretariatul facultăţii pentru ridicarea carnetelor şi a legitimaţiilor de student.

07.11.2022 - ANUNȚ PRIVIND PROGRAMUL SECRETARIATULUI FACULTĂȚII

Secretariatul facultății este inchis în zilele de miercuri, 09.11.2022 și joi, 10.11.2022.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

01.11.2022 - ANUNȚ PRIVIND DIFERENȚELE

Studenții reînmatriculați în anul univ. 2022-2023, care se regăsesc în tabelul următor, au obligația să se prezinte la secretariat pentru a-și ridica înștiințările în vederea susținerii examenelor de diferență.

Pentru lista nominală a studenților vizați, dați un click aici. ®

01.11.2022 - INFORMARE PRIVIND ÎNCEPEREA CURSURILOR LA SPECIALIZĂRILE POSTUNIVERSITARE MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR ȘI MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

Studenții înscriși la specializările postuniversitare Managementul achizițiilor și Managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate sunt înștiințați ca din data de 14.11.2022 încep activitățile didactice.

Cursurile se vor desfășura în sistem hibrid prin intermediul platformei Google Classroom, în care veți intra cu adresa instituțională creată pentru fiecare cursant în domeniul ugb.ro. Detalii privind conectarea găsiți la urmatorul link: click aici.

06.10.2022 - ECHIVALAREA NOTELOR

Studenţii care doresc să-şi echivaleze notele la examenele susţinute la o altă specializare absolvită, sunt rugaţi ca până la data de 11.11.2022 să depună la secretariatul facultăţii cerere de echivalare însoţită de copie după foaia matricolă. Aceste cereri vor fi analizate în cadrul consiliului facultăţii, iar până la data de 25.11.2022 se va afişa la avizierele universităţii situaţia examenelor echivalate (cererea se ridică de la secretariat facultate).

05.10.2022 - PARTENERI PENTRU PRACTICĂ LA SPECIALIZĂRILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN DOMENIUL DREPT

Practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de licență/disertație, pentru studenții și masteranzii înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat în domeniul Drept, se poate efectua la parchetele de pe lângă judecătorii, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Judecătoria Bacău, Tribunalul Bacău, Curtea de Apel Bacău, Colegiul Consilierilor Juridici, Baroul de avocați și cabinete ale avocaților, Camera Notarilor Publici și cabinete notariale individuale, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Bacău, Instituția Prefectului, Primăria Bacău, Consiliul Județean Bacău, alte primării din județul Bacău, precum și agenți socio-economici și alte instituții publice, relevante pentru domeniul de studii universitare de licență în drept.

Mai multe detalii găsiți la următorul link: click aici ®

03.10.2022 - ANUNȚ PRIVIND ACTUALIZAREA CONTURILOR UGB.RO

Începând cu ora 14:30, au fost actualizate toate conturile din domeniul UGB.RO. Studenților din anul I, de la orice specializare, care aveau cont din contexte școlare anterioare, le-a fost resetată parola, având în acest moment CNP-ul ca și parolă implicită.

Pentru detalii privind accesarea contului UGB.ro consultați pagina de la următorul link - click aici.

Pentru probleme de conectare, transmiteți prin email solicitarea unei verificări ale corectitudinii datelor de autentificare. În acest sens, vă rugăm să atașați o poză după un act de identitate din care să reiasă numele, prenumele și CNP-ul. De asemenea, precizați specializarea și anul de studii.

Succes în noul an universitar!

20.09.2022 - ANUNȚ PRIVIND BURSELE

Cererile pentru acordarea burselor de merit aferente anului universitar 2021-2022 se depun la Secretariat Rectorat până la data de 28.10.2022, ora 14.00.

Pentru mai multe detalii - click aici.

22.07.2022 - REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Centralizatorul cu rezultatele finale ale Examenului de licență - Specializarea Administrație publică - click aici.

20.07.2022 - PROGRAMAREA SUSȚINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Programarea susținerii lucrării de licență - specializarea Administrație publică - click aici.

19.07.2022 - CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

CONTESTAŢIILE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎNCEPÂND CU ZIUA DE MARȚI, 19.07.2022, ORA 12.00, PÂNĂ MIERCURI, 20.07.2022, ORA 12,00.

Modelul de cerere pentru contestații poate fi descărcat de la următorul link: click aici.

19.07.2022 - REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Lista rezultatelor la proba scrisă a examenului de licență - Specializarea Administrație publică - click aici.

16.06.2022 - ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR DE LA SPECIALIZAREA POSTUNIVERSITARĂ MIPSSS

În vederea înscrierii la examenul de certificare a competențelor, până la data de 24.06.2022, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • să fie achitată taxa de examinare - 150 de lei

 • să fie transmisă cererea de înscriere la examen - click aici.

Cererea completată și semnată trebuie transmisă prin email la adresa elena.novac@ugb.ro.

10.06.2022 - ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR DE LA SPECIALIZAREA POSTUNIVERSITARĂ MIPSSS

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTNUĂ MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

Examenul de certificare a competențelor la finalul acestui program se va desfășura în două sesiuni:

 1. 03.07.2022 – ora 10

 2. 10.09.2022 – ora 10

Proiectul individual pentru examenul de certificare a competențelor va consta dintr-un studiu de caz pentru o temă din cadrul disciplinelor studiate pe parcursul programului.

Proiectul va avea 10-20 pagini (TNR 12, 1,5 rd) și va conține o pagină de gardă ca în următorul model - click aici.

07.06.2022 - ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA TEMPORARĂ A PROGRAMULUI CU PUBLICUL

În data de 08.06.2022, programul universității în relația cu publicul se sistează începând cu ora 13.30. Activitățile didactice nu vor fi afectate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

7 iunie 2022
*Cercetare*Creativitate*Speranță*Viitor


Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești este o manifestare dedicată studenților, care se desfășoară anual, în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău.


În cadrul Sesiunii studenții pot prezenta lucrările lor de cercetare, pot pune în valoare preocupările lor legate de aprofundarea unor domenii și teme de interes.

Se acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare, și premii pentru cele mai bune lucrări științifice din fiecare secțiune.


Programul sesiunii poate fi descărcat de la următorul link: click aici. ®

Formularele de vot pentru cele două secțiuni pot fi accesate în intervalul 14:30 - 15:30 utilizând linkurile mai jos:

Pentru accesarea formularelor este necesară conectarea cu ajutorul contului UGB.RO. Formularul de vot este anonim, nu se înregistrează nicio informație privind identitatea persoanei care a votat, conectarea fiind necesară pentru evitarea votului multiplu.

19.05.2022 - ANUNȚ PRIVIND OBLIGATIVITATEA PLĂȚII TAXELOR

Conform contractului de studii și regulamentelor Universității George Bacovia, studenții care nu au achitat taxa de studii nu pot fi evaluați la examene. În cazuri speciale, ei pot susține examenul, dar vor primi nota doar dacă, până la data completării catalogului, vor achita suma restantă.

În acest sens, vă rugăm să verificați situația plăților accesând:

Baftă în sesiune!

Serviciul Contabilitate

17.05.2022 - IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA - ANUL 3

Cartea TESTE GRILA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA este disponibilă la biblioteca universității.

09.05.2022 - Anuarul universităților de top din România

Universitatea „George Bacovia” din Bacău se alătură campaniei „Anuarul universităților de top din România”, inițiată de eJobs și JobRadar24.

Bacău, 08 aprilie 2022: „Anuarul universităților de top din România” este o campanie marca eJobs și JobRadar24 ce are ca scop conectarea tinerilor cu mediul academic.

Deoarece considerăm că acesta este un scop comun, Universitatea „George Bacovia” din Bacău a decis să se alăture campaniei și să facă parte din anuarul universităților de top din țară. În cadrul acestuia, Universitatea „George Bacovia” din Bacău își va prezenta oferta de studii și cele mai importante realizări.

Considerăm că este nevoie de o singură platformă, avizată și de încredere, de unde viitorii studenți să se documenteze cu privire la oferta de Universități din țară, iar anuarul realizat de către eJobs și JobRadar24 este unul obiectiv, ce reprezintă cu exactitate acest loc.

Suntem de părere că viața de dinainte de angajare stă la baza carierei profesionale și ne dorim să oferim tinerilor care ne aleg o pregătire academică ce se poate alinia cu ușurință aptitudinilor cerute, mai departe, în piața muncii.

27.04.2022 - ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE STUDII

04.04.2022 - RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021

Recensământului Populației și Locuințelor - Runda 2021, cercetarea statistică fundamentală pentru fiecare stat.

Desfășurat o dată la zece ani, Recensământul Populației și Locuințelor din acest an are loc în condiții excepționale, fiind integral digitalizat și împărțit în două etape distincte:

 • 14 martie15 mai: auto-recenzarea online și auto-recenzarea asistată;

 • 16 mai17 iulie: recenzorii vor vizita locuințele și persoanele care nu s-au auto-recenzat și vor colecta datele din chestionar cu ajutorul tabletelor.

Instrucțiuni privind autorecenzarea pot fi consultate la următorul link: click aici.

21.03.2022 - LABORATORUL Chrome OS

Astăzi, 21.03.2022, a fost finalizată prima etapa a unui proiect pilot al #DSESA prin care se urmărește modernizarea laboratoarelor și bibliotecii universității. În această etapă, toate stațiile de lucru din Laboratorul AL4 au fost înlocuite cu echipamente DELL, echipate cu cel mai modern sistem de operare de la Google, respectiv ChromeOS Flex.

Accesul la noile sisteme se face pe baza contului UGB.RO sau in mod Incognito, fiecare membru al comunității UGB având acces securizat la cele mai noi și securizate tehnologii din domeniul Cloud Computing.

Detalii privind sistemul de operare Google OS Flex pot fi consultate accesand următorul link - click aici.

12.03.2022 - În atenția STUDENȚILOR cursanților Programului Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă “MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE” - MIPSSS

Cursurile vor începe On-Line în săptămâna 14-20.03.2022, cu domnul Prof.univ.dr. Dumitru BONTAȘ - Managementul instituțiilor sociale și socio-medicale, după următorul program:

 • Miercuri, 16.03.2022 - 16:30-20:30

 • Joi, 17.03.2022 - 16:30-20:30

 • Vineri, 18.03.2022 - 14:30-18:30

Linkul de înscriere la cursul de mai sus este disponibil - click aici. ®

În vederea participării la activitățile programate, cursanții sunt rugați să se înscrie la cursuri în platforma Google Classroom. În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că toți cursanții au cont în domeniul UGB.RO. Codurile de acces la platformă vor fi publicate pe pagina Classroom UGB - click aici.

Formatul implicit al conturilor UGB.RO este prenume.nume@ugb.ro (așa cu apar în CERTIFICATUL DE NAȘTERE) și parola inițială este formată din CNP-ul titularului. În cazul persoanelor care au două sau mai multe prenume sau nume, acestea sunt în ordinea din certificatul de naștere și separate prin semnul ”-” (prenume1-prenume2.nume1-nume2@ugb.ro).

Persoanele care și-au schimbat numele (căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) vor utiliza numele și prenumele din CERTIFICATUL DE NAȘTERE.

Toate aceste conturi sunt generate în momentul în care titularul devine oficial membru al comunității academice și vor rămâne active pe termen nelimitat.

Pentru orice problemă de conectare trimiteți un mesaj la adresa de email site@ugb.ro. În vederea identificării în sistem, atunci când trimiteți o solicitare, vă rugăm să atașați o fotocopie a certificatului dumneavoastră de naștere. Aceste informații nu vor fi stocate sau prelucrate în niciun fel.

09.03.2022 - În atenția STUDENȚILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE UGB

Având în vedere încetarea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09.03.2022, au fost luate următoarele decizii privind continuarea activităților didactice programate pentru semestrul II al anului universitar 2021-2022:

 • Perioada 09.03.2022 - 20.03.2022 este considerată perioadă de tranziție de la învățământul online la cel fizic.

 • Activitățile didactice din perioada 09.03.2022 - 20.03.2022 se vor reprograma, de comun acord între cadrele didactice și studenți, în intervalul de timp rămas până la sfârșitul semestrului;

 • Începând cu data de 21.03.2022, activitățile didactice se vor desfășura fizic, la sediul universității, cu respectarea recomandărilor privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) ale ministerului sănătății - click aici.

03.03.2022 - În atenția STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA CURSURILE POSTUNIVERSITARE MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

Studenții înscriși la specializarea Managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate își pot accesa contul din domeniul UGB.RO Formatul implicit al acestor conturi este prenume.nume@ugb.ro (așa cu apar în CERTIFICATUL DE NAȘTERE) și parola inițială este formată din CNP-ul titularului. În cazul persoanelor care au două sau mai multe prenume sau nume, acestea sunt în ordinea din certificatul de naștere și separate prin semnul ”-” (prenume1-prenume2.nume1-nume2@ugb.ro).

25.02.2022 - În atenția absolvenților din anii universitari 2015/2016 și 2019/2020

Stimate absolvent,

Vă reamintim că termenul limită de completare a Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS) este 28 februarie 2022, iar contribuția dumneavoastră este foarte importantă. Mai sunt doar 4 zile în care puteți completa acest chestionar.

Pentru a accesa chestionarul, vă rugăm să selectați secțiunea „Chestionarul” de pe site-ul: http://www.chestionar-absolventi.ro/.

Durata completării este de maximum 7-8 minute.

Toate răspunsurile la CNAAIS sunt confidențiale și respondenții anonimizați pentru toate instituțiile implicate în proces. În faza de autentificare este solicitat Codul Numeric Personal, doar pentru validarea existenței înregistrării în Registrul Matricol Unic, și adresa de e-mail, cu scopul notificărilor privind invitația de completare, însă aceste date nu vor fi stocate și prelucrate.

CNAAIS a fost dezvoltat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați echipa de proiect la adresa de e-mail absolventi@uefiscdi.ro.

Vă mulțumim!

#CNAAIS #UEFISCDI #MEd #absolvent #angajabilitate #studiu

21.02.2022 - REPORNIREA SERVICIULUI SITUAȚIA ȘCOLARĂ

ACTUALIZAT 21.02.2022

Începând din astăzi, 21.02.2022 - ora 10.00, aplicația Situația școlară este complet funcțională.

Pentru a accesa platforma dați un click aici.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

ums.ugb.ro

02.02.2022 - EXAMEN DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE - SESIUNEA FEBRUARIE 2022

Examenele de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2022, vor avea loc în data de 05.02.2022, ora 09.00, conform următoarei programări:

 • Examen de licență

 • Specializarea Drept - Sala AS6, ora 10.30

 • Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor - Sala AS5, ora 09.00

 • Examen de disertație

 • Specializarea Gestiunea resurselor din administrația publică - Sala AS4, ora 09.00

 • Specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică - Sala AS4, ora 09.00

 • Specializarea Management financiar contabil - Sala AS5, ora 09.00

 • Specializarea Managementul afacerilor - Sala AS5, ora 09.00

 • Specializarea Științe penale și criminalistică - Sala AS6, , ora 10.00

12.01.2022 - Redirecționea 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2021

ASOCIATIA ALUMNI UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA - AFJ (absolvenți și studenți UGB) și FUNDAȚIA BACOVIA vor să sprijine studenții Universității George Bacovia prin suplimentarea fondului de burse de studiu pentru anul universitar 2022 - 2023.

Poți să te alături acestui demers prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2021.

Alege unul din cele două formulare 230:

Descarcă formularul și completează următoarele câmpuri:

 • I. Date de identificare contribuabil

 • II.2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani (dacă dorești ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă și pentru anul următor)

 • Semnătură contribuabil

Poți trimite formularul prin mai multe metode:

  • In format electronic:

    • printat și scanat la adresa rectorat@ugb.ro, până la data de 10 mai 2022;

    • pe site-ul ANAF – „Spațiul Privat Virtual„ – completat direct pe platformă și trimis automat online, până la data de 25 mai 2022;

  • In format fizic:

    • la sediul Universității George Bacovia din Bacău, până la data de 10 mai 2022;

    • la sediul ANAF – prin Poșta Romană sau direct la ghișeul ANAF-ului localității tale de domiciliu, până la data de 25 mai 2022;

Vă mulțumim!

11.01.2022 - Oferta de carieră a Serviciului Român de Informații

Studenții din anii terminali, masteranzii sau absolvenții de studii universitare pot opta pentru o carieră de ofițer operativ sau ofițer analist printr-un program de formare la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul (curs de master profesional sau curs postuniversitar de educație permanentă) (www.sri.ro/aplica, www.animv.ro/master-profesional/).

Absolvenții de studii universitare pot aplica pentru oricare dintre posturile noastre de specialiști (www.sri.ro/aplica).

Mai multe detalii la următorul link: click aici.

10.01.2022 - Vrei sa faci parte din echipa noastra?

E o echipa tanara, vesela si armonioasa, care asteapta persoane asemanatoare :)

In echipa de creație căutăm un Designer video si grafica, cu experienta, care știe și vrea sa creeze concepte captivante, moderne, în linie cu imaginea fiecărui client. Ulterior si proiecte de la A la Z.

Responsabilitățile jobului:

 • Design (digital, tipărit și video)

 • web design

 • Design social media

 • Machetare si Moc

 • Comenzi de materiale pentru firma

Mai in detaliu, discutam despre proiect, iar tu gasesti solutii de design captivante pentru diverse platforme (site web - (WordPress)-Css, HTML, afise retele de socializare, adaugare pagini de destinație, bannere, afișe, meniuri, carti vizita, mape,machete, logo-uri, Retușare imagini, bannere Google, layout-uri video, creatie video etc)

Cautam pe cineva care sa gandeasca Out of the box si sa aleaga solutii KISS - directe si simple.

Care sunt asteptarile noastre:

 • Cel putin un an de experienta in Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Dimension, Illustrator, în design grafic

 • Cel putin un site Wordpress avut în întreținere

 • Cunoștințe medii sau avansate: After Effect, Premier Pro

 • Riguros, atenție la detalii, respectă termenele limită

 • 100% jucător de echipă

 • Capacitate puternică de multi-tasking

 • Ochi pentru calitate și detalii

Ce oferim:

 • O firma se dezvolta doar prin oamenii sai, asa ca vrem sa crestem împreună.

 • O echipa prietenoasa și tanara

 • Înțelegere

 • Bonusuri de performanta

 • Dupa perioada de proba:

 • Tichete de masa

 • Abonament pe transport

 • Posibilitatea de a lucra de acasă in anumite zile

Esti interesat ?

Asteptam cv-ul tau, impreuna cu un portofoliu. Daca CV-ul este selectat te vom contacta pentru interviu - scsbacau@yahoo.com
04.01.2022 - PROTECȚIA CIVILĂ

Vă recomandăm să consultați materialul de mai jos în care sunt prezentate cunoștințe minimale ce trebuie asigurate pentru învățământul superior în domeniul protecției civile și a situațiilor de urgență. Aceste cunoștințe trebuie să vi le însușiți în vederea eliminării oricăror incidente care pot apărea în universitate pe parcursul efectuării studiilor.

Materialul complet poate fi accesat la următorul link: https://drive.google.com/file/d/13-GzTC1y1SqsWm_OP0NhnEGIdbJhJ06v/view?usp=sharing.

03.01.2022 - ANUNȚ PRIVIND INDISPONIBILITATEA SERVICIULUI SITUAȚIA ȘCOLARĂ

Datorită unor probleme tehnice ale serverului UMS, în perioada următoare aplicația nu va putea fi accesata.

Plata taxelor de școlarizare se face în următoarele conturi bancare:

 • BCR BACĂU - IBAN RO67RNCB0026030888410009

 • BRD BACĂU - IBAN RO50BRDE040SV03721540400

La referința plății, se vor specifica, obligatoriu: numele, prenumele, CNP-ul studentului, specializarea și anul de studiu.

În condițiile în care, studentul nu poate face plata prin virament sau depunere bancară, Serviciul contabilitate (casieria Universității) va funcționa de luni până vineri în intervalul orar 10-13.

Examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2022 se vor susține online prin intermediul Aplicației Google Classroom.

Codurile de acces pentru cursurile și examinările desfășurate cu ajutorul Aplicației Google Classroom se găsesc la adresa https://avizier.ugb.ro/classroom-ugb.

De asemenea, tot cu ajutorul Aplicației Google Classroom, fiecare cadru didactic va informa studenții cu privire la modalitatea de desfășurare a examenelor online.

Rezultatele de la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2022 se vor afișa pe Google Classroom, la fiecare disciplina în parte, la secțiunea Examen.

Ne cerem scuze pentru inconvenintele generate. Lucrăm pentru remedierea situației și vă vom anunța imediat ce vom repune în funcțiune sistemul.

03.12.2021 - ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL i SAU REINMATRICULAȚI

Studenţii din anul I precum și cei reînmatriculați sunt invitaţi la secretariatul facultăţii, pentru ridicarea carnetelor şi a legitimaţiilor de student.

Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti - EDIȚIA 2021

Comunicarea științifică este parte importantă a mediului nostru de învățare, iar Sesiunile de comunicări științifice ale Universității George Bacovia, o adevărată tradiție.

Studenții Universității George Bacovia sunt așteptați să se înscrie la sesiune accesând următorul link: https://classroom.google.com/c/MzQ1Njk4NjU3MDgx?cjc=5y7rrxo ®

Cei interesați de înscrierea la eveniment, dar nu dispun de un cont @ugb.ro, sunt rugați să trimită un mesaj la gabriela.bordeianu@ugb.ro.

Ne bucurăm de un număr mare de înscrieri la Sesiunea de comunicări științifice studențești – Ediția 2021. Din acest motiv am decis să organizăm două secțiuni: Secțiunea Științe Juridice și Secțiunea Științe Economice și Administrative.

În data de 09 decembrie 2021 studenții care vor participa la Sesiunea de comunicări științifice vor accesa unul din următoarele link-uri Meet:


Programul sesiunii de comunicări științifice studențești poate fi consultat la următorul link: click aici ®

20.10.2021 - modificare program pentru semnarea contractelor de studii/școlarizare

Începând cu data de 21.10.2021, programul bibliotecii se modifică astfel:

 • de Luni până Vineri - în intervalul 08.00 - 16.00

 • Sâmbăta și Duminica - INCHIS.

Pentru semnarea contractelor de studii/școlarizare trebuie să țineți cont de noul program.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

14.10.2021 - START CampaniEI Magia Crăciunului izvorăște din bunătate - ediția IX

Liga Studenților UGB lansează Proiectul SHARE YOUR COFFEE prin care se va derula Campania Magia Crăciunului izvorăște din bunătate.

Dacă dorești să ajuți copiii defavorizați poți dona haine, jucării sau bani, poți veni la sediul universității sau să faci un virament în contul bancar în lei RO45 RNCB 0026 1599 8853 0001, titular Asociația ALUMNI UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA - AFJ, cu observația: pentru campania Magia Crăciunului izvorăște din bunătate.

Conctact:

04.10.2021 - ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

Studenţii/Masteranzii care nu au depus la dosar diploma de bacalaureat/licență, în original, sau alte acte în copii, conform regulamentului de admitere, au obligaţia să le prezinte la secretariatul facultăţii până la data 20.10.2021. Cei care sunt studenţi sau elevi la o altă universitate sau şcoală militară, vor prezenta adeverinţă în original pentru anul universitar 2021-2022.

Mulțumim pentru înțelegere!

29.09.2021 - ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

Începând de astăzi, 29.10.2021, conturile UGB.RO pentru studenții din anul I sunt disponibile tuturor celor înscriși.

Conturile sunt de forma prenume.nume@ugb.ro și parola implicită este CNP-ul dumneavoastră. Mai multe detalii găsiți pe următoarea pagină:
https://avizier.ugb.ro/pagina-de-pornire.

Studenții care aveau deja cont ugb.ro datorită faptului că au mai urmat o specializare la Universitatea George Bacovia din Bacău, au în continuare aceiași adresa de email, doar că parola și apartenența contului au fost resetate.

28.09.2021 - ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR - BURSE 2020-2021

Cererile pentru acordarea burselor de merit aferente anului universitar 2020-2021 se depun la Secretariat Rectorat până la data de 29.10.2021, ora 14.00.

În cerere se va specifica specializarea, anul de studiu, media generală şi activităţile extracurriculare organizate de/în Universitate la care studentul a participat.

Cererea se depune pentru întregul an universitar 2020-2021, nu doar pentru semestrul al II-lea.

27.09.2021 - ANUNŢ PRIVIND DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Deschiderea anului universitar 2021-2022 va avea loc în condiţii de siguranţă epidemiologică, cu respectarea tuturor măsurilor în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV2.

Pentru a se putea desfăşura activităţile specifice începutului de an universitar, printre care şi orientarea, integrarea şi informarea studenţilor, conducerea universităţii, conducerea facultăţii şi îndrumătorii de an se vor întâlni cu studenţii, după cum urmează:

 • 04.10.2021, ora 10:00, întâlnire cu studenţii de la Specializarea Drept (licenţă), în Aula Univerității (AA);

 • 04.10.2021, ora 12:00, întâlnire cu studenţii de la Specializările Administraţie publică, Management, Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licenţă), în Aula Univerității (AA);

 • 04.10.2021, ora 17:00, întâlnire cu studenţii de la Specializările Managementul afacerilor, Managementul instituţiilor din administraţia publică, Ştiinţe penale şi criminalistică (master), în Aula Univerității (AA);

 • 04.10.2021, ora 17:00, întâlnire cu cei admişi la programe postuniversitare de formare continuă: Managementul achiziţiilor, Managementul instituţiilor de educaţie, în Aula Univerității (AA).

Pentru siguranța studenților și a angajaților universității, accesul la evenimentul de deschidere se face pe baza Certificatului digital european privind COVID și a cărții de identitate.

Studenții care nu vor fi prezenți fizic la deschiderea anului universitar vor putea urmări evenimentele online accesând link-ul următor - click aici.


Accesul la stream-ul online este permis doar conturilor din domeniul ugb.ro.Studenții din anul I găsesc detaliile de conectare la contul lor pe pagina următoare: https://avizier.ugb.ro.Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email site@ugb.ro.

22.09.2021 - WEBINAR - CINE ESTE ÎN CONTROLUL CARIEREI TALE?

Alăturați-vă webinarului internațional GRATUIT organizat de către partenerii noștri din data de 6 OCTOMBRIE 2021. Vor împărtăși cunoștințele lor despre cum te poți îndrepta spre o carieră care îți îndeplinească ambițiile și spre un viitor care îți permite să fii tot ceea ce poți fi.

Speakeri invitați:

 • Caspar Verhees și Marleen van Elsäcker – consultanți DISC (Feedback consulting)

 • Vasile Blidar - Consilier de carieră (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, România)

Data: 06.10.2021

Ora: 14:00

Durata: 01:30 ore

Taxa de participare: GRATUIT

Subiecte de discuție:

 • Claritatea alegerii: Găsirea căii corecte în carieră

 • Oportunitate: Găsirea de drumuri în această carieră

 • Următorul pas: Impresionarea într-un interviu

 • Cunoasterea ta si a celorlalti: potrivirea personalitatii

The Student Promise este o soluție unică care vă conectează cu viitorul vostru. Te ajută să pui bazele carierei tale, de la dezvoltarea abilităților până la cum să-ți găsești un loc de muncă. Te vei înțelege mult mai bine pe tine și piața muncii – apropiindu-te exponențial de cariera pe care o meriți.

Inregistrează-te pentru webinar, pentru a afla ce functioneaza pentru tine!

Înregistrați-vă acum gratuit prin: click aici.

06.08.2021 - programarea sesiunilor de restanțe

Conform deciziei conducerii Universității, toate examenele din perioada 30.08.2021-23.09.2021) se susțin fizic, la Universitate (cu excepția studenților aflați în carantină sau izolare - cu documente doveditoare care se trimit la următoarea adresa de email: elena.novac@ugb.ro, înainte de examen. Aceștia vor susține examenele online, prin aplicația Google Classroom, la data și ora stabilita de titularul de disciplină).

Pentru a consulta programările examenelor de restanțe accesați pagina Sesiune de examene - click aici.

06.08.2021 - programarea COLOcVIILOR DE PRACTICĂ

Conform deciziei conducerii Universității, colocviile de practică se susțin fizic, la Universitate (cu excepția studenților aflați în carantină sau izolare - cu documente doveditoare care se trimit la următoarea adresa de email: elena.novac@ugb.ro, înainte de examen. Aceștia vor susține examenele online, prin aplicația Google Classroom, la data și ora stabilita de titularul de disciplină).

Pentru a consulta programarea colocviilor de practică accesați pagina Sesiune de examene - click aici.

19.07.2021 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CARE AU SUSȚINUT EXAMENUL LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE ÎN SESIUNEA IULIE 2020

Diplomele pentru absolvenții care au susținut examenul de licență/disertație/finalizare de studii în sesiunea iulie 2020 se eliberează începând cu data de 2 august 2021, luni-vineri, în intervalul orar 10-14.

30.06.2021 În atenția absolvenților specializarea Administrație publică

Vă aducem la cunoștință că, pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de licență, sesiunea iulie 2021, trebuie să prezentați la secretariat facultate, etaj I, următoarele documente:

 • 4 fotografii cu dimensiunea ¾, în ținută decentă, pe hârtie mată, color

 • 1 dosar plic

 • copie carte de identitate (dacă s-a schimbat în perioada efectuării studiilor)

Înscrierile se fac în data de 09.07.2021, orele 09.00-15.00.

07.06.2021 SESIUNEA DE REEXAMINĂRI ANI TERMINALI

Sesiunea de reexaminări va avea loc în zilele 15-17 iunie 2021.

Fiecare student poate susţine un singur examen pe zi (se pot susține max. 3 examene în perioada de reexaminări/student).

Studentul restanțier contactează cadrul didactic pe e-mail. Pentru a accesa lista cu datele de contact ale cadrelor didactice - click aici. ®

19.05.2021 În atenţia absolvenţilor care susţin examenul de licenţă/disertaţie/final - sesiunea iulie 2021

Pentru înscrierea la examenul de licență/disertație/final - Sesiunea iulie 2021 vă rugăm să consultați detaliile privind conținutul dosarului - click aci. ®

12.05.2021 ANUNT PRIVIND TAXELE DE SCOLARIZARE

Dragi studenți,

Având în vedere solicitările reprezentanților dumneavoastră în structurile de conducere ale universității, Senatul a hotărât susținerea examenelor din sesiunea mai - iunie 2021 în format on-line.

Pentru trecerea notelor în catalog trebuie să aveți plata taxei la zi. În acest sens, vă rugăm să verificați situația plăților accesând:

Baftă în sesiune!

Serviciul Contabilitate

11.05.2021 CHESTIONAR PRIVIND SATISFACȚIA STUDENȚILOR

ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) efectuează o analiză asupra aprecierii mediului de învațare, în toate universitățile din România.

Vă invităm să participi și dvs. la acest chestionar. Răspunsurile dvs. vor ajuta la ierarhizarea universităților din România.

Link-ul pentru completarea chestionarului este: https://sondaje.aracis.ro/index.php/364137?lang=ro

Termen de completare - 24 mai.

Conducerea Universității vă mulțumește!

06.05.2021 Activitățile didactice CONTINUĂ on-line

Având în vedere informațiile legate de situația epidemiologică actuală, pentru siguranța Comunității Academice (studenți și cadre didactice), Senatul Universității George Bacovia a aprobat, în ședința din data de 05.05.2021, ca activitățile didactice din perioada 10.05.2021-30.05.2021 să se desfășoare în format on-line, conform metodologiei aplicate în prima parte a semestrului II.

19.04.2021 Stagiu de practică și certificare CompTIA Security+

În cadrul proiectului SĂ NE PROTEJĂM MAI BINE VIITORUL! CYBERSECURITY AVANSAT​ - POCU/626/6/13/133334 - http://practica-cybersecurity.rau.ro/ studenții pasionați de domeniul IT sunt invitați să participe la un stagiu de practică în domeniul Securității IT cu certificare gratuită CompTIA Security+ - este o certificare recunoscuta la nivel global care validează abilitățile de bază necesare pentru a îndeplini funcții de securitate de bază și a continua o carieră în securitate IT. Security+ pune accent pe abilitățile practice, asigurandu-se ca profesionistul în securitate este bine pregătit pentru rezolvarea unei game largi de probleme. Security+ se concentreaza pe ultimele tendințe și tehnici în managementul riscului, atenuarea riscurilor, gestionarea amenințărilor și detectarea intruziunilor. Security+ acoperă rolurile de job de administrator de sisteme, administrator de rețea, administrator de securitate și Auditor IT junior / Penetration Tester.

15.04.2021

Pe data de 22 Aprilie, între orele 12:00-18:30, AIESEC Romania te invită să iei parte la YouthSpeak Forum 21, un eveniment online destinat tinerilor, ce promovează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă! Poți participa la keynotes inspiraționale, discuții de panel pe această temă și workshops practice în care să-ți dezvolți soft skills noi, livrate de companii partenere!

Înscrie-te acum: bit.ly/YSF21Registration.

LINK EVENIMENT: https://www.facebook.com/events/478902003492952

13.04.2021 ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR – SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE

Vă aducem la cunoștință că s-a definitivat procesul de alegere a temelor pentru susținerea examenului final. Atragem atenția celor care nu au optat pentru o temă și un îndrumător, conform tematicii afișate pe site, că au fost distribuiți din oficiu, la cadrele didactice care au mai avut locuri disponibile. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați la secretariat facultate.

04.04.2021

Având în vedere informațiile legate de situația epidemiologică actuală din Bacău și din județele Moldovei, Senatul Universității George Bacovia a aprobat în ședința din data de 01.04.2021 continuarea activităților didactice aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2020/2021 în format on-line până la sfârștul lunii în curs.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, se va reevalua și se va decide modalitatea în care se vor desfășura activitățile didactice după expirarea perioadei menționate anterior.

Acces - Facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică - Pilonul II

Ești înscris/ă în anul II de studii de licență sau masterat în domeniul economic?


Vrei să urmezi un stagiu de practică altfel?


Înscrie-te în program: https://acces-p2.ceccar.ro/post-113/


În cadrul proiectului se vor desfășura activități care vor contribui la sprijinirea tranziției studenților de la școală la viața activă prin:

 • Crearea unui cadru integrat și funcțional de cooperare între instituțiile de învățământ superior și mediul privat pentru educație, învățare experimentală și angajare;

 • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională;

 • Dezvoltarea competențelor transversale și antreprenoriale.

Redirecționea 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2020

ASOCIATIA ALUMNI UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA - AFJ (absolvenți și studenți UGB) și FUNDAȚIA BACOVIA vor să sprijine studenții Universității George Bacovia prin suplimentarea fondului de burse de studiu pentru anul universitar 2021 - 2022.

Poți să te alături acestui demers prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2020.

Alege unul din cele două formulare 230:

Descarcă formularul și completează următoarele câmpuri:

 • I. Date de identificare contribuabil

 • II.2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani (dacă dorești ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă și pentru anul următor)

 • Semnătură contribuabil

Poți trimite formularul prin mai multe metode:

  • In format electronic:

    • printat și scanat la adresa rectorat@ugb.ro, până la data de 10 mai 2021;

    • pe site-ul ANAF – „Spațiul Privat Virtual„ – completat direct pe platformă și trimis automat online, până la data de 25 mai 2021;

  • In format fizic:

    • la sediul Universității George Bacovia din Bacău, până la data de 10 mai 2021;

    • la sediul ANAF – prin Poșta Romană sau direct la ghișeul ANAF-ului localității tale de domiciliu, până la data de 25 mai 2021;

Vă mulțumim!

22.02.2021 - Mentenanta server UMS

În perioada 22-28.02.2021 platforma UMS - University Management System este oprită pentru servicii de mentenanță.

Update 24.02.2021: în acest moment platforma este disponibilă, dar încă pot exista unele disfuncționalități care vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

18.02.2021 - In atentia cursantilor de la Programul Postuniversitar Managementul Achizitiilor

Examenul final de certificare a competentelor se va desfășura sambata, 20.02.2021, incepand cu ora 9.00 in Amfiteatrul AII, la Sediul Universitatii George Bacovia.

17.02.2021 - Chestionar privind consultarea populației din municipiul Bacău și Zona Metropolitană

Municipiului Bacău elaborează în această perioadă „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Bacău 2021-2027”, în cadrul proiectului „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale” (cod SIPOCA/ SMIS 833/ 136322). În cadrul Strategiei se vor stabili viziunea și direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea municipiului și zonei metropolitane în perioada de programare 2021-2027. În momentul de față, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău are în componență, pe lângă municipiul Bacău, următoarele comune: Berești-Bistrița, Buhoci, Faraoani, Filipești, Gioseni, Hemeiuș, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Gârleni, Odobești, Prăjești, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași, Blăgești, Traian, Horgești. Totodată, echipa de proiect ia în considerare extinderea analizei dincolo de limita actuală a Zonei Metropolitane Bacău, pentru a identifica nevoile și problemele relevante ce țin de dezvoltarea locală și metropolitană.

Link-ul chestionarului - click aici.

11.02.2021

Având în vedere informațiile legate de situația epidemiologică actuală și în evoluție din Bacău și din județele Moldovei precum și ultimele decizii privind programarea pentru vaccinare, pentru siguranța Comunității Academice (studenți și cadre didactice), Senatul Universității George Bacovia a aprobat, în ședința din data de 09.02.2021, ca activitățile didactice la începutul semestrului al II-lea (perioada 15.02.2021-04.04.2021), anul universitar 2020/2021, să se desfășoare în format on-line, conform metodologiei aplicate în semestrul I.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, se va reevalua și se va decide modalitatea în care se vor desfășura activitățile didactice după expirarea perioadei menționate anterior.

În aces sens, vă informăm că pe pagina Classroom UGB au fost deja postate toate disciplinele din semestrul II si link-urile de acces la acestea.

09.02.2021 - Alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere colectivă a univeristății george bacovia din bacău

REZULTATE FINALE

La sfârșitul zilei de 08.02.2021 au fost exprimate și validate 123 de voturi. Rezultatele centralizate ale votului sunt următoarele:

 • Consiliul Facultății de științe economice, juridice și administrative:

   • Blagoci Cosmin-Andrei - 123 voturi

   • Popa Daniel - 123 voturi

 • Senatul Universității George Bacovia din Bacău

   • Bujor Cristinel - 74 voturi

   • Marari Daniel-Ionel - 86 de voturi

   • Vrinceanu Diana-Stefana - 86 voturi

Conform regulamentului privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere colectivă a Universității George Bacovia din Bacău, sunt declarați câștigători primii doi candidați cu cel mai mare număr de voturi, pe fiecare structură în parte, fără a se mai ține cont de numărul de voturi valabil exprimate, respectiv:

 • Consiliul Facultății de științe economice, juridice și administrative:

   • Blagoci Cosmin-Andrei

   • Popa Daniel

 • Senatul Universității George Bacovia din Bacău

   • Marari Daniel-Ionel

   • Vrinceanu Diana-Stefana

Felicitări tuturor pentru rezultatele alegerilor și mult succces câștigătorilor!

Documentele generate în urma votului:

05.02.2021 - Alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere colectivă a Univeristății George Bacovia din Bacău

REZULTATE turul 1

La sfârșitul zilei de 04.02.2021 au fost exprimate și validate 161 de voturi. Rezultatele centralizate ale votului sunt următoarele:

 • Consiliul Facultății de științe economice, juridice și administrative:

   • Blagoci Cosmin-Andrei - 161 voturi

   • Popa Daniel - 161 voturi

 • Senatul Universității George Bacovia din Bacău

   • Bujor Cristinel - 103 voturi

   • Marari Daniel-Ionel - 96 de voturi

   • Vrinceanu Diana-Stefana - 123 voturi

Având în vedere faptul că nu a fost întrunit cvorumul necesar validării acestui tur de alegeri (50%+1 din numărul total de studenți înmatriculați la data votului), în ziua de Luni, 08.02.2021, alegerile se vor repeta în al doilea tur, în aceleași condiții și cu aceiași candidați, dar fără a se mai ține cont de voturi valabil exprimate.

Studenți vor primi pe email link-ul formularului de vot pentru al doilea tur.

01.02.2021

În atenția studenților care au optat pentru plata taxei de studii în tranșe, vă reamintim că în perioada 01.02.2021 – 12.02.2021 se încasează Tranșa a 5-a din taxa de studii.

Plata taxelor poate fi făcută într-una din modalitățile de mai jos:

 • Prin virament bancar, precizând în detaliile plății CNP-ul, numele, prenumele, într-unul din următoarele conturi:

  • BRD BACĂU – RO50 BRDE 040S V037 2154 0400

  • BCR BACĂU – RO67 RNCB 0026 0308 8841 0009

 • Cu numerar, la sediul universității, de luni până vineri în intervalul orar 10-13.

26.01.2021 - Alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere colectivă a Univeristății George Bacovia din Bacău

* Actualizare informații 02.02.2021

Până la sfârșitul zilei de 01.02.2021 au fost înregistrate următoarele candidaturi:

 • Consiliul Facultății de științe economice, juridice și administrative - 2 locuri

   • Blagoci Cosmin-Andrei - specializarea Drept, anul II

   • Popa Daniel - specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, anul I

 • Senatul Universității George Bacovia din Bacău - 2 locuri

   • Bujor Cristinel - specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, anul I

   • Marari Daniel-Ionel - specializarea Drept, anul III

   • Vrînceanu Diana-Ștefana - specializarea Drept, anul I

___

Joi, 04.02.2021, toți studenții Universității George Bacovia din Bacău sunt invitați să participe la alegerea reprezentanților în Consiliul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, respectiv în Senatul universitar.

Candidaturile se depun în format electronic prin cerere scrisă, semnată olograf și scanată la adresa radu.bucsa@ugb.ro până la 01.02.2021 ora 14:00. Vă rugăm să precizați în cerere specializarea, anul de studii și locul pe care doriți să îl ocupați - consiliul facultății sau senatul universitar. Un student poate opta pentru o singură poziție.

Procedura de vot presupune selectarea a doi candidați pentru fiecare structură (consiliul facultății și senat). Nu se poate valida votul care are mai multe sau mai puține opțiuni, respectiv în cazul candidaturilor la senatul universitar, trebuie să selectați exact 2 candidați.

În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul necesar validării alegerilor, respectiv 50% din numărul total de studenți, alegerile vor fi reluate în data de 08.01.2021.

21.01.2021

În atenția studenților de la specializarea postuniversitară Managementul achizițiilor:

Au fost publicate pe Avizierul electronic următoarele informații:

 • Secțiunea Orar - Calendarul activităților - click aici ®

 • Secțiunea Sesiune examene - Programarea examenelor - click aici ®

06.01.2021

În atenția studenților din anii terminali:

Vă aducem la cunoștință că a fost definitivat procesul de alegere a temelor de licență și disertație. Atragem atenția celor care nu au optat pentru o temă și un îndrumător, conform tematicii afișate pe site, că au fost distribuiți din oficiu, la cadrele didactice care au mai avut locuri disponibile. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați la secretariatul facultatii.

04.01.2021

În atenția studenților care au optat pentru plata taxei de studii în tranșe, vă reamintim că în perioada 04.01.2021 – 15.01.2021 se încasează Tranșa a 4-a din taxa de studii.

Plata taxelor poate fi făcută într-una din modalitățile de mai jos:

 • Prin virament bancar, precizând în detaliile plății CNP-ul, numele, prenumele, într-unul din următoarele conturi:

  • BRD BACĂU – RO50 BRDE 040S V037 2154 0400

  • BCR BACĂU – RO67 RNCB 0026 0308 8841 0009

 • Cu numerar, la sediul universității, de luni până vineri în intervalul orar 10-13.

28.12.2020

A fost publicată programarea sesiunii de examene IANUARIE-FEBRUARIE 2021 - click aici.

09.12.2020

În perioada 14.12.2020 – 03.01.2021 activitățile cu publicul din cadrul compartimentelor secretariat și bibliotecă ale Universității „George Bacovia” din Bacău se suspendă.

Carnetele și legitimațiile de student se eliberează începând cu data de 04.01.2021.

Actele de studiu pentru promoțiile anterioare se eliberează începând cu 04.01.2021, luni-vineri, in intervalul orar 10-13.

Pentru situații speciale sau urgente solicitările studenților se vor trimite online pe adresa rectorat@ugb.ro și vor fi rezolvate individual.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

08.12.2020

Începând de astăzi, 08 decembrie 2020, studenții sunt invitați să completeze câte un formular de feedback pentru fiecare disciplină de studiu la care a participat pe platforma Classroom UGB. Formularele sunt disponibile pe pagina Classroom UGB, în dreptul fiecărei discipline, pentru fiecare specializare și an de studiu în parte.

Accesul la chestionare este restricționat pe baza adresei dumneavoastră de email, facem acest lucru pentru controlul accesului și pentru a evita completările multiple. Chestionarul este anonimizat, respectiv datele transmise de dumneavoastră nu sunt stocate și nu permit în nici un fel identificarea respondeților.

Vă mulțumim.

08.12.2020

Va transmitem o revizuire a indrumarilor transmise recent in ceea ce priveste realizarea mobilitatilor studentesti in contextul in care efectele pandemiei COVID-19 influenteaza in continuare desfasurarea acestora. Saptamana aceasta, in cadrul unei sedinte online a Directorilor Agentiilor Nationale Erasmus+ si reprezentantii Comisiei Europene, a fost adus in discutie un subiect referitor la mobilitatile desfasurate in format fizic (cand este posibila deplasarea catre tara gazda) si stabilirea unui mod de lucru unitar la nivelul tarilor Programului. Feedback-ul si intrebarile pe care ni le-ati transmis au fost luate in considerare ca argumente in aceasta discutie.

Mai multe detalii - click aici.

02.12.2020

Vă reamintim că în perioada 02.12.202011.12.2020 se încasează Tranșa a 3-a din taxa de studii.

Plata taxelor poate fi făcută într-una din modalitățile de mai jos:

 • Prin virament bancar, precizând în detaliile plății CNP-ul, numele, prenumele, într-unul din următoarele conturi:

  • BRD BACĂU – RO50 BRDE 040S V037 2154 0400

  • BCR BACĂU – RO67 RNCB 0026 0308 8841 0009

 • Cu numerar, la sediul universității, de luni până vineri în intervalul orar 10-13.

24.11.2020

Începând de vineri, 27.11.2020, până marți, 01.12.2020 inclusiv, sediul universității va fi închis pentru accesul publicului.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

24.11.2020

Stimați studenți,

Universitatea George Bacovia din Bacău este membră a programului Erasmus plus, beneficiind de Carta Erasmus Extinsă. Dezvoltăm parteneriate de mobilitate academică cu numeroase universități din Europa, dintre care amintim:

 • Universitatea Lille 1, localitatea Lille, Franţa,

 • Universitatea Valladolid, Navarra, Spania,

 • Universitatea Vallencia, Spania,

 • Universitatea Antwerp, Anvers, Belgia,

 • Universitatea Liege, Belgia.

La solicitarea studenților, în funcție de anumite preferințe care țin de programele de studii și limba de comunicare parteneriatele din spațiul universitar se poate extinde.

Vă anunțăm că am început selecția studenților care doresc să participe la o mobilitate Erasmus+ de studii (SMS), la o universitate parteneră sau la o mobilitate de practică (SMP) .

Mobilitățile de studiu vor debuta în semestrul al II-lea al anului academic 2020-2021, iar mobilitățile de practică se vor desfășura pe perioada verii, începând cu 1 iunie 2021și vor avea o durată cuprinsă între două și trei luni.

Așteptăm solicitările dumneavoastră printr-un mesaj scris la adresa de email: nicoletabotez@yahoo.com

05.11.2020

Sesiunea de comunicări științifice studențești 10 decembrie 2020

Studenții interesați să participe la sesiunea de comunicări științifice, ediția 2020, sunt așteptați pentru înscriere pe pagina Google Classroom dedicată acestui eveniment – click aici

02.11.2020

În atenția cursanților Programului Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă “MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR”

A fost postată - Planificarea activităților didactice - click aici.®

30.10.2020

Studenții de la specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor pot aplica pentru Programe de Practică în domeniul turismului în cadrul programului Mobilități Erasmus +. Informații suplimentare puteți solicita prin email la adresa nicoleta.botez@ugb.ro sau nicoletabotez@yahoo.com.

Câteva linkuri utile:

27.10.2020

În atenția cursanților Programului Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă “MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR”

Activitățile din săptămâna 26.10 – 01.11.2020 se vor desfășura după următorul program:

 • Joi 29.10.2020 – 16:00-20:00 – Etica în domeniul Managementului achizițiilor – Conf. univ. dr. Radu FLOREA

 • Vineri 30.10.2020 – 16:00-20:00 – Elemente de Drept aplicabile achizițiilor – Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA

 • Sâmbătă 31.10.2020 – 08:00-14:00 – Managementul timpului – Lector Radu Năforniță

Pentru săptămânile următoare au fost programate activități cu prezență fizică (față în față) la universitate.

Mai multe detalii găsiți la următorul link - click aici.

19.10.2020

În atenția cursanților Programului Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă “MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR”

Cursurile vor începe on-line în săptămâna 19-25.10.2020.

 • Vineri 23.10.2020 – 16:00-20:00 – Elemente de Drept aplicabile achizițiilor – Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA

 • Sâmbătă 24.10.2020 – 09:00-13:00 – Managementul timpului – Lector Radu Năforniță

Detalii privind accesul la cursuri găsiți la următorul link - click aici.

16.10.2020

Studenţii/Masteranzii care nu au depus la dosar diploma de bacalaureat/licență, în original, sau alte acte în copii, care trebuiau depuse conform regulamentului de admitere, au obligaţia să le prezinte la secretariatul facultăţii până la data 23.10.2020.

Cei care sunt studenţi sau elevi la o altă universitate sau şcoală militară, vor prezenta adeverinţă în original pentru anul universitar 2020-2021, de la acea instituţie de învăţământ.

Atragem atenția că înmatricularea se face doar dacă dosarul este complet.

Mulțumim pentru înțelegere!

04.10.2020

Studenților din anul I, de la toate specializările, le-au fost activate conturile ugb.ro în data de 04.10.2020, ora 18.30.

Pentru logare accesați mail.ugb.ro și utilizați adresa de email în formatul prenume.nume@ugb.ro împreună cu parola formată din CPN-ul dumneavoastră.

23.09.2020

 • Anunț privind deschiderea anului universitar 2020-2021 - click aici

   • Structura anului universitar 2020-2021:

 • Lista îndrumătorilor de an pentru anul universitar 2020-2021 - click aici ®

 • Lista tutorilor studenți pentru anul universitar 2020-2021 - click aici ®

 • Anunț privind cererile de burse de merit pentru anul universitar 2019-2020 - click aici ®