Șiințe penale și criminalistică

SEMESTrUL II

Actualizat la 16.02.2022
 • Anul I - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. NELU NIŢĂ - nelu.nita@ugb.ro

   • Probleme speciale de drept procesual penal aprofundat - click aici

   • Criminalistica. Procedee tactice folosite în investigarea infracțiunilor - click aici

   • Criminalistica. Metodologia cercetării infracțiunilor din sfera criminalității organizate - click aici

SEMESTrUL I

Actualizat la 03.10.2021
 • Anul I - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. NELU NIŢĂ - nelu.nita@ugb.ro

   • Probleme speciale de drept penal aprofundat - Conf. univ. Dr. Marius Ciprian Bogea - mvrbh7q ®

   • Etică și integritate academică - Conf. univ. Dr. Florin Mihai Căprioară - 7375you ®

   • Practică de specialitate - Conf. univ. Dr. Nelu Niţă - yinvies ®

   • Individualizarea sancţiunilor de drept penal - Prof. univ. Dr. Ion Rusu - 4brruyn ®