Obligațiile profesionale ale studenților

Obligațiile profesionale ale studenților vă prezintă, pentru fiecare specializare în parte, lista disciplinelor, formele de examinare ale acestora, numărul de credite transferabile, precum și titularii de curs/seminar. Obligativitatea studenților este de a cunoaște aceste informații în vederea îndeplinirii parcursului de pregătire profesională în domeniul specializării pe care o urmează.

Lista specializărilor și a obligațiilor profesionale ale studenților pentru anul universitar 2023-2024:

Situație centralizată a Convențiilor de practică - click aici.®