Obligațiile profesionale ale studenților

Obligațiile profesionale ale studenților vă prezintă, pentru fiecare specializare în parte, lista disciplinelor, formele de examinare ale acestora, numărul de credite transferabile, precum și titularii de curs/seminar. Obligativitatea studenților este de a cunoaște aceste informații în vederea îndeplinirii parcursului de pregătire profesională în domeniul specializării pe care o urmează.

Lista specializărilor și a obligațiilor profesionale ale studenților pentru anul universitar 2022-2023:

 • Studii de licență

   • Specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - click aici

   • Specializarea DREPT - click aici

   • Specializarea ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - click aici

   • Specializarea MANAGEMENT - click aici

 • Studii de master

   • Specializarea MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - click aici

   • Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR - click aici

   • Specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - click aici.®

   • Specializarea CARIERĂ JUDICIARĂ - click aici

 • Studii postuniversitare

   • Specializarea MANAGEMENTUL INTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE - click aici

   • Specializarea MANAGEMENTUL ACHIZIȚILOR - click aici.®

   • Specializarea MANAGEMENTUL INTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE - click aici