Drept

SEMESTRUL II

Actualizat la 16.02.2022

Tutore colegial - student VRÎNCEANU DIANA ȘTEFANA - dianavrinceanu80@gmail.com, diana-stefana.vrinceanu@ugb.ro

Tutore colegial - student BLAGOCI COSMIN ANDREI - blagoci.cosmin@gmail.com, cosmin-andrei.blagoci@ugb.ro

Tutore colegial - student MARARI DANIEL-IONEL - idmarari@gmail.com, daniel-ionel.marari@ugb.ro

   • Anul IV - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ALEXANDRU AMITITELOAIE - amititeloaie@yahoo.com

SEMESTRUL I

Actualizat la 03.10.2021

Tutore colegial - student VRÎNCEANU DIANA ȘTEFANA - dianavrinceanu80@gmail.com, diana-stefana.vrinceanu@ugb.ro

     • Teoria generală a dreptului - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - 2qnf4jv ®

     • Drept civil. Teoria generală. Persoanele - Conf. univ. Dr. Ioan Ciochină-Barbu - djpmp2q ®

     • Drept constituţional şi instituţii politice I - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - 3keb7s6 ®

     • Drept roman - Lect. univ. Dr. Ovidiu Neicuţescu - 2ac56rx ®

     • Informatică - Lect. univ. Dr. Ovidiu Bontaş - 6o2hmk4 ®

     • Limba engleză I/ Limba franceză I - Lect. univ. Dr. Mihaela Vasiloaia - eafklno ®

     • Educaţie fizică I - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - 2i6fxgn ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Lect. univ. Dr. CRINA-MIHAELA VERGA - crina.verga@ugb.ro

Tutore colegial - student BLAGOCI COSMIN ANDREI - blagoci.cosmin@gmail.com, cosmin-andrei.blagoci@ugb.ro

     • Drept civil. Drepturi reale - Lect. univ. Dr. Gheorghe-Daniel Ştefan - yte525n ®

     • Drept penal - Partea generală I - Conf. univ. Dr. Marius Ciprian Bogea - fxedlld ®

     • Drept administrativ - II Conf. univ. Dr. Marius Ciprian Bogea - nh6c3aj ®

     • Dreptul internaţional public - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - ur5vuuz ®

     • Educaţie fizică III - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - gjvzww2 ®

     • Filozofia juridică - Conf. univ. Dr. Florin Mihai Căprioară - o4cap4n ®

     • Retorica - Conf. univ. Dr. Florin Mihai Căprioară - ebsglvq ®

   • Anul III - Îndrumător de an - Lect. univ. Dr. GHEORGHE-DANIEL ŞTEFAN - danielstefann@yahoo.com

Tutore colegial - student MARARI DANIEL-IONEL - idmarari@gmail.com, daniel-ionel.marari@ugb.ro

     • Drept penal. Partea specială I - Prof. univ. Dr. Ion Rusu - o55ntxi ®

     • Drept procesual penal - I Lect. univ. Dr. Gheorghe-Daniel Ştefan - ixi2qwj ®

     • Drept civil. Contracte speciale - Lect. univ. Dr. Gheorghe-Daniel Ştefan - 6iuh2rt ®

     • Dreptul muncii şi securităţii sociale - Conf. univ. Dr. Ioan Ciochină-Barbu - dpnhcov ®

     • Drept civil. Succesiunile - Lect. univ. Dr. Gheorghe-Daniel Ştefan - 52mo6oq ®

     • Organizarea şi etica profesiilor juridice - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - ftg5wt4 ®

   • Anul IV - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ALEXANDRU AMITITELOAIE - amititeloaie@yahoo.com

     • Drept procesual civil I - Lect. univ. Dr. Ovidiu Neicuţescu - qbfetgs ®

     • Criminalistică - Conf. univ. Dr. Nelu Niţă - cad5aqw ®

     • Drept afacerilor II - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - mrsnfnv ®

     • Drept internațional privat - Lect. univ. Dr. Crina-Mihaela Verga - jexv4at ®

     • Practica de specialitate - Conf. univ. Dr. Nelu Niţă - tdwkwmi ®

     • Dreptul instituţional al Uniunii Europene - Lect. univ. Dr. Crina-Mihaela Verga - m5yrrur ®