Suporturi de curs

Specializări Licență

Administrație publică

Anul I

Anul II

Anul III

 • Semestrul I

 • Semestrul II

   • Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență - click aici.®

   • Drept financiar și fiscal - click aici

   • Achiziții publice - click aici

   • Sisteme administrative comparate - click aici.®

   • Fundamentele calității în sectorul public - click aici

   • Dreptul muncii și securității sociale - click aici

Drept

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 • Semestrul I

 • Semestrul II

   • Drept procesual civil II - click aici.®

   • Drept internațional privat - click aici

   • Dreptul mediului - click aici

   • Drept execuțional penal - click aici

   • Elaborarea lucrării de licență - click aici.®

   • Dreptul comerțului internațional - click aici

   • Expertiza judiciară în domeniul financiar-contabil - click aici

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Anul I

Anul II

Anul III

Management

Anul I

Anul II

Anul III

 • Semestrul I

 • Semestrul II

   • Managementul resurselor umane - click aici

   • Management financiar - click aici

   • Managementul aprovizionării și vânzărilor - click aici

   • Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență - click aici.®

   • Contabilitate de gestiune - click aici

Specializări MASTER

Managementul afacerilor

Anul I

 • Semestrul I

   • Etică și integritate academică - click aici

   • Managementul afacerilor - click aici

   • Marketing și branding - click aici

   • Managementul performanței și a recompenselor resurselor umane - click aici

 • Semestrul II

   • Administrarea afacerilor în mediul online - click aici

   • Contabilitate managerială aprofundată - click aici

   • Informatică decizională - click aici

Anul II

 • Semestrul I

   • Diagnosticul financiar al firmei - click aici

   • Practică de specialitate - click aici.®

   • Managementul riscului - click aici

   • Managementul relațiilor cu clienții - click aici

 • Semestrul II

   • Stagiu pentru elaborarea lucrării - click aici.®

   • Cercetare științifică - click aici.®

   • Politici și strategii de afaceri - click aici

   • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici

Managementul instituțiilor din administrația publică

Anul I

 • Semestrul I

   • Etică și integritate academică - click aici

   • Managementul aprofundat al instituțiilor publice - click aici

   • Modelarea deciziilor în administrația publică - click aici

   • Cariera resurselor umane din administrația publică - click aici

 • Semestrul II

   • E-guvernare - click aici

   • Elaborarea și execuția bugetului public - click aici

   • Protecția și securitatea consumatorului - click aici

   • Managementul calității în administrația publică - click aici

Anul II

 • Semestrul I

   • Strategii de dezvoltare locală - click aici

   • Practică de specialitate - click aici.®

   • Strategii aplicative de marketing în sectorul public - click aici

   • Control și audit în instituțiile publice - click aici

 • Semestrul II

   • Stagiu pentru elaborarea lucrării - click aici.®

   • Cercetare științifică - click aici.®

   • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici

   • Finanțarea investițiilor în instituțiile publice - click aici

Științe penale și criminalistică

 • Semestrul I

   • Probleme speciale de drept penal aprofundat - click aici

   • Etică și integritate academică - click aici

   • Practică de specialitate - click aici.®

   • Individualizarea sancțiunilor de drept penal - click aici

 • Semestrul II

   • Probleme speciale de drept procesual penal aprofundat - click aici

   • Criminalistica. Procedee tactice folosite în investigarea infracțiunilor - click aici

   • Practică în vederea elaborării disertației - click aici.®

   • Elaborarea disertației - click aici.®

   • Criminalistica. Metodologia cercetării infracțiunilor din sfera criminalității organizate - click aici

Specializări POSTUNIVERSITARE

Managementul instituțiilor de educație

 • Semestrul I

   • Metodologia cercetării și scrierea academică - click aici

   • Fundamentele managementului instituțiilor de educație - click aici

   • Managementul calității și deontologia profesională în sistemele de educație - click aici

   • Managementul resurselor umane în instituțiile de educație - click aici

   • Aspecte legislative privind organizarea și funcționarea instituțiilor din învățământ - click aici

   • Management financiar - click aici

   • TIC și sisteme informaționale în managementul instituțiilor de educație - click aici

   • Comunicare, relații publice și gestionarea situațiilor de criză - click aici

 • Semestrul II

   • Managementul strategic al instituțiilor de educație - click aici

   • Evaluarea personalului, programelor și instituțiilor de educație - click aici

   • Control intern managerial - click aici

   • Marketing educațional - click aici

   • Buget și execuție bugetară - click aici

   • Managementul proiectelor din domeniul educației. Surse și programe de finanțare pentru instituțiile de educație - click aici

   • Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor 60 ore/2 săpt. - click aici.®

Managementul achizițiilor

 • Managementul timpului - click aici

 • Management de proiect și surse de finanțare - click aici

 • Elemente de drept aplicabile achizițiilor - click aici.®

 • Etica în domeniul managementului achizițiilor - click aici

 • Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale - click aici.®

 • Operaționalizarea și monitorizarea contractelor de achiziții - click aici.®

 • Simularea procedurilor de achiziție - click aici.®