Suporturi de curs

Specializări Licență

Administrație publică

Anul I

Anul II

 • Semestrul I

   • Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice - click aici.®

   • Finanțe publice - click aici.®

   • Politici publice - click aici.® #N/A

   • Drept constituțional - click aici.® #N/A

   • Educație fizică III - click aici.®

   • Relații publice - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

Anul III

 • Semestrul I

   • Marketing public - click aici.®

   • Inițiere în metodologia cercetării științifice - click aici.® #N/A

   • Managementul resurselor umane în administrația publică - click aici.®

   • Planificare strategică - click aici.®

   • Practică în administrație II - click aici

   • Managementul proiectelor - click aici.®

 • Semestrul II

Drept

Anul I

 • Semestrul I

   • Teoria generală a dreptului - click aici.® #N/A

   • Drept civil. Teoria generală. Persoanele - click aici.

   • Drept constituțional și instituții politice I - click aici.® #N/A

   • Drept roman - click aici.® #N/A

   • Informatică - click aici.®

   • Limba engleză I - click aici.®

   • Educație fizică I - click aici.®

 • Semestrul II

   • Drept constituțional și instituții politice II - click aici.® #N/A

   • Drept administrativ I - click aici.® #N/A

   • Limba engleză II - click aici.®

   • Educație fizică II - click aici.®

   • Științe politice - click aici.® #N/A

   • Sociologie juridică - click aici.® #N/A

Anul II

 • Semestrul I

   • Drept civil. Drepturi reale - click aici.® #N/A

   • Drept penal - Partea generală I - click aici.® #N/A

   • Drept administrativ II - click aici.® #N/A

   • Dreptul internațional public - click aici.® #N/A

   • Educație fizică III - click aici.®

   • Filozofia juridică - click aici.® #N/A

   • Retorica - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

Anul III

 • Semestrul I

   • Drept penal. Partea specială I - click aici.® #N/A

   • Drept procesual penal I - click aici.® #N/A

   • Drept civil. Contracte speciale - click aici.® #N/A

   • Dreptul muncii și securității sociale - click aici.®

   • Drept civil. Succesiunile - click aici.® #N/A

   • Organizarea și etica profesiilor juridice - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

   • Drept penal. Partea specială II - click aici.®

   • Drept procesual penal II - click aici.® #N/A

   • Dreptul familiei - click aici.®

   • Dreptul afacerilor I - click aici.® #N/A

   • Protecția internațională a drepturilor omului - click aici.®

   • Achiziții publice - click aici.®

Anul IV

 • Semestrul I

   • Drept procesual civil I - click aici.® #N/A

   • Criminalistică - click aici.®

   • Drept afacerilor II - click aici.® #N/A

   • Drept internațional privat - click aici.®

   • Practica de specialitate - click aici.® #N/A

     • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

   • Dreptul instituțional al Uniunii Europene - click aici.®

 • Semestrul II

   • Drept procesual civil II - click aici.® #N/A

     • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

   • Drept internațional penal - click aici.

   • Dreptul mediului - click aici.®

   • Drept execuțional penal - click aici.®

   • Dreptul comerțului internațional - click aici.® #N/A

   • Expertiza judiciară în domeniul financiar-contabil - click aici.®

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Anul I

Anul II

Anul III

Management

Anul I

Anul II

Anul III

Specializări MASTER

Managementul afacerilor

Anul I

 • Semestrul I

   • Etică și integritate academică - click aici.® #N/A

   • Managementul afacerilor - click aici.®

   • Marketing și branding - click aici.®

   • Managementul performanței și a recompenselor resurselor umane - click aici.®

 • Semestrul II

   • Administrarea afacerilor în mediul online - click aici.®

   • Contabilitate managerială aprofundată - click aici.®

   • Informatică decizională - click aici.®

Anul II

 • Semestrul I

 • Semestrul II

   • Politici și strategii de afaceri - click aici.®

   • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici.®

Managementul instituțiilor din administrația publică

Anul I

 • Semestrul I

   • Etică și integritate academică - click aici.® #N/A

   • Managementul aprofundat al instituțiilor publice - click aici.®

   • Modelarea deciziilor în administrația publică - click aici.®

   • Cariera resurselor umane din administrația publică - click aici.®

 • Semestrul II

   • E-guvernare - click aici.®

   • Elaborarea și execuția bugetului public - click aici.® #N/A

   • Protecția și securitatea consumatorului - click aici.®

   • Managementul calității în administrația publică - click aici.®

Anul II

 • Semestrul I

   • Strategii de dezvoltare locală - click aici.®

   • Practică de specialitate - click aici.® #N/A

     • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

   • Strategii aplicative de marketing în sectorul public - click aici.®

   • Control și audit în instituțiile publice - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

   • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici.®

   • Finanțarea investițiilor în instituțiile publice - click aici.®

Științe penale și criminalistică

 • Semestrul I

   • Probleme speciale de drept penal aprofundat - click aici.® #N/A

   • Etică și integritate academică - click aici.® #N/A

   • Practică de specialitate - click aici.® #N/A

     • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

   • Individualizarea sancțiunilor de drept penal - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

   • Probleme speciale de drept procesual penal aprofundat - click aici.® #N/A

   • Criminalistica. Procedee tactice folosite în investigarea infracțiunilor - click aici.®

   • Criminalistica. Metodologia cercetării infracțiunilor din sfera criminalității organizate - click aici.®

Specializări POSTUNIVERSITARE

Managementul instituțiilor de educație

 • Semestrul I

   • Metodologia cercetării și scrierea academică - click aici.® #N/A

   • Fundamentele managementului instituțiilor de educație - click aici.®

   • Managementul calității și deontologia profesională în sistemele de educație - click aici.® #N/A

   • Managementul resurselor umane în instituțiile de educație - click aici.®

   • Aspecte legislative privind organizarea și funcționarea instituțiilor din învățământ - click aici.®

   • Management financiar - click aici.®

   • TIC și sisteme informaționale în managementul instituțiilor de educație - click aici.®

   • Comunicare, relații publice și gestionarea situațiilor de criză - click aici.® #N/A

 • Semestrul II

   • Managementul strategic al instituțiilor de educație - click aici.®

   • Evaluarea personalului, programelor și instituțiilor de educație - click aici.® #N/A

   • Control intern managerial - click aici.

   • Marketing educațional - click aici.® #N/A

   • Buget și execuție bugetară - click aici.® #N/A

   • Managementul proiectelor din domeniul educației. Surse și programe de finanțare pentru instituțiile de educație - click aici.®

Managementul achizițiilor

 • Managementul timpului - click aici.® #N/A

 • Management de proiect și surse de finanțare - click aici.®

 • Elemente de drept aplicabile achizițiilor - click aici.® #N/A

   • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

 • Etica în domeniul managementului achizițiilor - click aici.® #N/A

 • Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale - click aici.® #N/A

   • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

 • Operaționalizarea și monitorizarea contractelor de achiziții - click aici.® #N/A

   • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

 • Simularea procedurilor de achiziție - click aici.® #N/A

   • Versiunea 2020-2021 - click aici.®

#N/A - Fisier indisponibil.