Suporturi de curs

Administrație publică

Anul I

Anul II

Anul III

Drept

Specializări Licență

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Anul I

Anul II

Anul III

Management

Anul I

Anul II

Anul III

Specializări MASTER

Managementul afacerilor

Anul I

Anul II

Managementul instituțiilor din administrația publică

Anul I

Anul II

Științe penale și criminalistică

Specializări POSTUNIVERSITARE

Managementul instituțiilor de educație

Managementul instituțiilor PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

Managementul achizițiilor

#N/A - Fisier indisponibil.