Avizier Decanat

03.10.2023 - ANUNȚ PRVIND BURSELE DE STUDII

Cererile pentru acordarea burselor de merit aferente anului universitar 2022-2023 se depun la Secretariat Rectorat până la data de 31.10.2023, ora 14.00.

În cerere se va specifica specializarea, anul de studiu, media generală şi activităţile extracurriculare organizate de/în Universitate la care studentul a participat (cererea se depune pentru anul universitar 2022-2023, nu doar pentru semestrul al II-lea).

Înainte de a depune cererea, studenții trebuie să consulte Regulamentul privind acordarea burselor. Regulamentul este disponibil pe site-ul Universității, la secțiunea Despre noi, Managementul calității, Lista regulamentelor.


Decan,

Lect. univ. Dr.  Violeta HAZAPARU

27.09.2023

StrUctura anului universitar 2023-2024

ÎNDRUMĂTORI DE AN ȘI TUTORI STUDENȚI

14.09.2023 - Planul operațional pentru anul universitar 2023-2024

24.11.2022 - BURSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

Hotărârea consiliului de administrație al Universității George Bacovia din Bacău privind acordarea burselor de studii aferente anului universitar 2021-2022 - click aici

20.09.2022 - Metodologia Pentru desfășurarea activităților didactice în sistem mixt

M09 Metodologia pentru desfășurarea activităților didactice în sistem mixt la Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

20.09.2022

StrUctura anului universitar 2022-2023

ÎNDRUMĂTORI DE AN ȘI TUTORI STUDENȚI

10.01.2022 - ECHIVALAREA NOTELOR

Situația disciplinelor la care studenții au solicitat echivalarea notelor - 2020-2021 - click aici.® 

07.07.2021 - StrUctura anului universitar 2021-2022

11.11.2020

Situatia disciplinelor la care studentii au solicitat echivalarea notelor - 2020-2021 - click aici.® 

06.11.2020

Anunț în atenția studenților reînmatriculați în anul universitar 2020-2021 și care trebuie să susțină examene de diferențe - click aici.®