Managementul afacerilor

SEMESTrUL I

Publicat la 05.10.2022
   • Anul I - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ADRIAN GHERASIM - adrian.gherasim@ugb.ro

     • Etică şi integritate academică - click aici ®

     • Managementul afacerilor - click aici ®

     • Marketing şi branding - click aici ®

     • Managementul performanţei şi a recompenselor resurselor umane - click aici ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ADRIAN GHERASIM - adrian.gherasim@ugb.ro