Managementul afacerilor

SEMESTrUL II

Actualizat la 16.02.2022

Tutore colegial - student URICARU DANIEL - uricarudaniel@gmail.com, daniel.uricaru@ugb.ro

     • Administrarea afacerilor în mediul online - click aici

     • Contabilitate managerială aprofundată - click aici

     • Informatică decizională - click aici

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ADRIAN GHERASIM - adrian.gherasim@ugb.ro

     • Politici și strategii de afaceri - click aici

     • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici

SEMESTrUL I

Actualizat la 03.10.2021

Tutore colegial - student URICARU DANIEL - uricarudaniel@gmail.com, daniel.uricaru@ugb.ro

     • Etică şi integritate academică - Conf. univ. Dr. Florin Mihai Căprioară - hjlh3es ®

     • Managementul afacerilor - Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaş - nbxr7b2 ®

     • Marketing şi branding - Conf. univ. Dr. Adrian Gherasim - jurlmw3 ®

     • Managementul performanţei şi a recompenselor resurselor umane - Prof. univ. Dr. Tatiana Puiu - zyxwmyl ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ADRIAN GHERASIM - adrian.gherasim@ugb.ro

     • Diagnosticul financiar al firmei - Lect. univ. Dr. Gabriela Daniela Bordeianu - tek5sw6 ®

     • Practică de specialitate - Prof. univ. Dr. Marius Dumitru Paraschivescu - nri3rzr ®

     • Managementul riscului - Conf. univ. Dr. Radu Florea - u44q3b5 ®

     • Managementul relaţiilor cu clienţii - Lect. univ. Dr. Florin Radu - d76daam ®