Managementul instituțiilor din administrația publică

SEMESTrUL I

Publicat la 05.10.2022
   • Anul I - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ - mihaicaprioara@gmail.com

     • Etică şi integritate academică - click aici ®

     • Managementul aprofundat al instituţiilor publice - click aici ®

     • Modelarea deciziilor în administraţia publică

     • Cariera resurselor umane din administraţia publică - click aici ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ - mihaicaprioara@gmail.com

     • Strategii de dezvoltare locală - click aici ®

     • Practică de specialitate - click aici ®

     • Strategii aplicative de marketing în sectorul public - click aici ®

     • Control şi audit în instituţiile publice - click aici ®