Managementul instituțiilor din administrația publică

SEMESTrUL II

Actualizat la 16.02.2022

Tutore colegial - student BUJOR CRISTINEL - crisi.bujor67@yahoo.ro, cristinel.bujor@ugb.ro

     • E-guvernare - click aici

     • Elaborarea și execuția bugetului public - click aici

     • Protecția și securitatea consumatorului - click aici

     • Managementul calității în administrația publică - click aici

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ - mihaicaprioara@gmail.com

     • Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă - click aici

     • Finanțarea investițiilor în instituțiile publice - click aici

SEMESTrUL I

Actualizat la 03.10.2021

Tutore colegial - student BUJOR CRISTINEL - crisi.bujor67@yahoo.ro, cristinel.bujor@ugb.ro

     • Etică şi integritate academică - Conf. univ. Dr. Florin Mihai Căprioară - rcuzj3w ®

     • Managementul aprofundat al instituţiilor publice - Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaş - n5shutu ®

     • Modelarea deciziilor în administraţia publică - Lect. univ. Dr. Neculai Crîşmaru - cmfwl5m ®

     • Cariera resurselor umane din administraţia publică - Prof. univ. Dr. Tatiana Puiu - 5douezz ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ - mihaicaprioara@gmail.com

     • Strategii de dezvoltare locală - Conf. univ. Dr. Ramona Florea - pwpmrur ®

     • Practică de specialitate - Conf. univ. Dr. Adrian Gherasim - g2z3htt ®

     • Strategii aplicative de marketing în sectorul public - Conf. univ. Dr. Daniel Gherasim - i3ni7gj ®

     • Control şi audit în instituţiile publice - Conf. univ. Dr. Radu Florea - hhh5zvq ®