Management

SEMESTrUL I

Publicat la 05.10.2022
      • Anul I - Îndrumător de an - Lect. univ. Dr. OVIDIU BONTAŞ - ovidiu.bontas@ugb.ro

      • Anul II - Îndrumător de an - Asist. univ. Dr. ALINA ABABEI - alina.ababei@ugb.ro

      • Anul III - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Radu FLOREA - radu.florea@ugb.ro