Management

SEMESTrUL II

Actualizat la 16.02.2022

Tutore colegial - student MAXIM ANCUȚA IONELA - ancutaamaxim@gmail.com, ancuta-ionela.maxim@ugb.ro

Tutore colegial - student LUCA DUMITRU - iddumitru@yahoo.com, dumitru.luca@ugb.ro

SEMESTrUL I

Actualizat la 03.10.2021

Tutore colegial - student MAXIM ANCUȚA IONELA - ancutaamaxim@gmail.com, ancuta-ionela.maxim@ugb.ro

     • Informatică - Lect. univ. Dr. Ovidiu Bontaş - kbxvjwl ®

     • Limba engleză I /Limba franceză I - Lect. univ. Dr. Mihaela Vasiloaia - 4x32ahe ®

     • Management - Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaş - vvr7wh2 ®

     • Matematică aplicată în economie - Lect. univ. Dr. Neculai Crîşmaru - fetj6qh ®

     • Economie I (Microeconomie) - Conf. univ. Dr. Daniel Gherasim - 57r2mhm ®

     • Sociologie - Lect. univ. Dr. Radu Năforrniţă - yjunzbv ®

     • Educaţie fizică I - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - 3ydjp3u ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Asist. univ. Dr. ALINA ABABEI - alina.ababei@ugb.ro

Tutore colegial - student LUCA DUMITRU - iddumitru@yahoo.com, dumitru.luca@ugb.ro

     • Baze de date pentru management - Conf. univ. Dr. Andreia-Simona Melnic - cfyvbun ®

     • Finanţe - Lect. univ. Dr. Oana Grosu - hp6vgmp ®

     • Economie europeană - Prof. univ. Dr. Neculai Lupu - 63up432 ®

     • Contabilitate financiară - Lect. univ. Dr. Florin Radu - znojryg ®

     • Managementul producţiei - Lect. univ. Dr. Ovidiu Bontaş - ppi2dsc ®

     • Educaţie fizică III - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - n2dgp44 ®

   • Anul III - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. Radu FLOREA - radu.florea@ugb.ro

     • Analiză economico-financiară - Lect. univ. Dr. Gabriela-Daniela Bordeianu - aottst7 ®

     • Managementul calităţii - Conf. univ. Dr. Andrei-Octavian Paraschivescu - piqhlwi ®

     • Management strategic - Conf. univ. Dr. Ramona Florea - bgifdua ®

     • Managementul proiectelor - Conf. univ. Dr. Andreia-Simona Melnic - h4osbro ®

     • Proiecte economice - Lect. univ. Dr. Violeta Urban - iupqlp5 ®

     • Audit - Conf. univ. Dr. Radu Florea - i7ti5hl ®