Regulamente

  • Ghidul studentului înmatriculat la studii universitare de licență și master - click aici

  • Regulamentul de funcționare a Departamentului Didactic și de Cercetare 2020 din cadrul Universității George Bacovia din Bacău - click aici

  • Plan de măsuri pentru implementarea normelor privind Ordinul 5487/1494/2020 în cadrul Universității George Bacovia din Bacău în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 - click aici.

  • Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici