Regulamente

  • Regulament concurs de eseuri pe teme juridice, economice și de administrație - - click aici.®

  • Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație - click aici.®

  • Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master - click aici.®

  • Regulament privind acordarea burselor de merit - click aici.®

    • Hotărârea Consiliului de administrație al Universității George Bacovia din Bacău privind acordarea burselor de studii pentru anul universitar 2021-2022 - click aici. ®

  • Ghidul studentului înmatriculat la studii universitare de licență și master - click aici

  • Regulamentul de funcționare a Departamentului Didactic și de Cercetare 2020 din cadrul Universității George Bacovia din Bacău - click aici

  • Plan de măsuri pentru implementarea normelor privind Ordinul 5487/1494/2020 în cadrul Universității George Bacovia din Bacău în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 - click aici.

  • Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici