MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE

  • Aspecte etice în conducerea și organizarea serviciilor sociale și de sănătate - click aici ®

  • Managementul resurselor umane în serviciile sociale și de sănătate - click aici ®

  • Managementul instituțiilor sociale și socio-medicale - click aici ®

  • Managementul financiar în serviciile sociale și de sănătate - click aici ®

  • Diagnoza problemelor sociale și socio-medicale - click aici ®

  • Managementul calității serviciilor sociale și de sănătate - click aici ®

  • Evaluarea programelor și serviciilor sociale și de sănătate - click aici ®