Administrație publică

SEMESTRUL II

Actualizat la 16.02.2022

Tutore colegial - student ONIȘOR MARIA MADĂLINA - madalinamad59@gmail.com, maria-madalina.onisor@ugb.ro

   • Anul II - Îndrumător de an - Lect. univ. Dr. RADU-CRISTIAN BUCŞĂ - radu.bucsa@ugb.ro

Tutore colegial - student AIOANEI CIPRIAN VASILICĂ - ciprian.exe97@gmail.com, ciprian-vasilica.aioanei@ugb.ro

   • Anul III - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ANDREIA SIMONA MELNIC - andreia.melnic@ugb.ro

SEMESTRUL I

Actualizat la 03.10.2021

Tutore colegial - student ONIȘOR MARIA MADĂLINA - madalinamad59@gmail.com, maria-madalina.onisor@ugb.ro

     • Teoria generală a statului şi dreptului - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - fjvdn22 ®

     • Economie - Conf. univ. Dr. Daniel Gherasim - qgblz4c ®

     • Etică şi deontologie în administraţia publică - Lect. univ. Dr. Florentina Neamţu - rqkcraz ®

     • Informatică - Lect. univ. Dr. Ovidiu Bontaş - zn6p2de ®

     • Sociologie - Lect. univ. Dr. Radu Năforniţă - cq7z44w ®

     • Limba engleză I / Limba franceză I - Lect. univ. Dr. Mihaela Vasiloaia - cx3dmb7 ®

     • Educaţie fizică I - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - aykp2lr ®

   • Anul II - Îndrumător de an - Lect. univ. Dr. RADU-CRISTIAN BUCŞĂ - radu.bucsa@ugb.ro

Tutore colegial - student AIOANEI CIPRIAN VASILICĂ - ciprian.exe97@gmail.com, ciprian-vasilica.aioanei@ugb.ro

     • Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice - Lect. univ. Dr. Oana Grosu - s3wgksh ®

     • Finanţe publice - Lect. univ. Dr. Oana Grosu - gw2t3ls ®

     • Politici publice - Conf. univ. Dr. Marius Ciprian Bogea - vixpvvo ®

     • Drept constituţional - Conf. univ. Dr. Alexandru Amititeloaie - zawwoh6 ®

     • Educaţie fizică III - Asist. univ. Dr. Alina Ababei - piygh3s ®

     • Relaţii publice - Lect. univ. Dr. Gabriela Fotache - c5lgm7c ®

   • Anul III - Îndrumător de an - Conf. univ. Dr. ANDREIA SIMONA MELNIC - andreia.melnic@ugb.ro

     • Marketing public - Lect. univ. Dr. Florentina Neamţu - jgk7ryt ®

     • Inițiere în metodologia cercetării științifice - Conf. univ.Dr. Florin-Mihai Căprioară - wtozxtg ®

     • Managementul resurselor umane în administraţia publică - Prof. univ. Dr. Dumitru Bontaş - be6ra2l ®

     • Planificare strategică - Conf. univ. Dr. Ramona Florea - nr4fjpo ®

     • Practică în administraţie II - Conf. univ. Dr. Adrian Gherasim - g7v66dr ®

     • Managementul proiectelor - Conf. univ. Dr. Andreia Simona Melnic - 3av4ayl ®