LicenȚĂ/DisertaȚie

ALEGEREA TemeI de licență/disertație

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată.

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici

Specializări Licență

Specializări Master

 • Managementul afacerilor - click aici

 • Managementul instituțiilor din administrația publică - click aici

 • Științe penale și criminalistică - click aici

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

Specializări Postuniversitare

 • Managementul instituțiilor de educație - click aici

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici®.

Tematica pentru proba de Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă -sesiunILE iulie 2021 şi februarie 2022

 • Specializarea Drept - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici

 • Specializarea Economia comerțului, tursimului și serviciilor - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici

 • Specializarea Management - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor Sesiunea IULIE 2021

 • Calendarul examenului de licență - click aici

   • Calendarul examenului de licență specializarea Administrație publică - click aici

 • Calendarul examenului de disertație - click aici

 • Calendarul examenului de finalizare a studiilor postuniversitare - click aici