Licență/Disertație

CALENDARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA FEBRUARIE 2022

Calendarul examenelor de licență, disertație și finalizarea studiilor pentru sesiunea Februarie 2022:

REPARTIZAREA TEMELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Listele cu repartizarea temelor de licență și disertație pentru examenele din sesiune Iulie 2022:

 • Specializări de licență:

 • Specializări de master

   • Managementul afacerilor - click aici.®

   • Managementul instituțiilor din administrația publică - click aici.®

   • Științe penale și criminalistică - click aici.®

ALEGEREA Temei de licență/disertație 2021-2022

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată.

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici.®

Specializări Licență

Specializări Master

 • Managementul afacerilor - click aici.®

 • Managementul instituțiilor din administrația publică - click aici.®

 • Științe penale și criminalistică - click aici.®

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

Specializări Postuniversitare

Versiunea 2020-2021
 • Managementul instituțiilor de educație - click aici.®

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - SESIUNEA IULIE 2021

Studenții de la Specializarea Administrație Publică, înscriși la examenul de licență - Sesiunea Iulie 2021, se vor prezenta la universitate la ora 08.45, la sala BI cu actul de identitate.

Lista studenților înscriși la proba scrisă poate fi consultată printr-un click aici.

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA IULIE 2021

In perioada 2-4 iulie 2021 va avea loc sesiunea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor. Programarea pe specializări poate fi consultată la următorul link - click aici.®*

Ordinea intrării în comisia de examinare:

 • Examen de licență:

 • Examen de disertație:

  • Specializarea Managementul afacerilor - click aici. ®

  • Specializarea Managementul afacerilor (serii vechi) - click aici. ®

  • Specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică - click aici. ®

  • Specializarea Marketingul afacerilor - click aici. ®

  • Specializarea Științe penale și criminalistică - click aici. ®

 • Examen de finalizare a studiilor:

  • Specializarea Managementul instituțiilor de educație - click aici. ®

* Actualizat la 23.06.2021, ora 11.00

ALEGEREA Temei de licență/disertație - 2020-2021

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată.

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici

Specializări Licență

Specializări Master

 • Managementul afacerilor - click aici

 • Managementul instituțiilor din administrația publică - click aici

 • Științe penale și criminalistică - click aici

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

Specializări Postuniversitare

 • Managementul instituțiilor de educație - click aici

 • Descarcă cererea de aprobare a temei de disertație propuse - click aici.

Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici®.

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor Sesiunea IULIE 2021

 • Calendarul examenului de licență - click aici

   • Calendarul examenului de licență specializarea Administrație publică - click aici.®*

 • Calendarul examenului de disertație - click aici

 • Calendarul examenului de finalizare a studiilor postuniversitare - click aici

* Actualizat la 10.06.2021, ora 17.00

Tematica pentru proba de Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă -sesiunILE iulie 2021 şi februarie 2022

 • Specializarea Drept - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici

 • Specializarea Economia comerțului, tursimului și serviciilor - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici

 • Specializarea Management - click aici.®

   • Compendiu pentru susținerea examenului de licență - click aici