Licență/Disertație

EXAMENUL DE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2023 - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

CALENDARUL EXEMENELUI DE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2023 - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

TEMATICA PENTRU PROBA CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

* Listele nominale vor fi afișate cu 48 de ore înainte de începerea examenului. 

CALENDARUL EXEMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE A STUDIILOR POSTUNIVERSITARE
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici®.

TEMATICA PENTRU PROBA CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2023

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
SESIUNEA FEBRUARIE 2023 - 04.02.2023

Listele nominale vor fi afișate cu 48 de ore înainte de începerea examenului. 

ALEGEREA Temei de licență/disertație/FINALIZARE STUDII 2022-2023

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată. 

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici.® 

Specializări Licență

Specializări Master

Specializări Postuniversitare

Actualizat în 03.04.2023

CALENDARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA FEBRUARIE 2023

Calendarul sesiunii februarie 2023 a examenelor de finalizare a studiilor, pentru toate specializările, poate fi consultat la următorul link - click aici.

PROGRAMAREA SUSȚINERII ȘI REZULTATELE EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA IULIE 2022

Datele și intervalele orare ale susținerii examenelor de finalizare a studiilor - Sesiunea iulie 2022 - click aici.

Ordinea intrării în sală a absolvenților:

ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE STUDII

COMPENDIU PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2022

În vederea susținerii probei teoretice a examenului de licență, vă punem la dispoziție compendiul cu detalierea tematicilor și bibliografia necesară:

Tematica pentru proba de CunoȘtinȚe fundamentale Și de specialitate a examenului de licenţă - sesiunea iulie 2022

CALENDARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA IULIE 2022

Calendarul examenelor de licență, disertație și finalizarea studiilor pentru sesiunea Iulie 2022:

CALENDARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA FEBRUARIE 2022

Calendarul examenelor de licență, disertație și finalizarea studiilor pentru sesiunea Februarie 2022:

REPARTIZAREA TEMELOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Listele cu repartizarea temelor de licență și disertație pentru examenele din sesiune Iulie 2022:

ALEGEREA Temei de licență/disertație 2021-2022

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată. 

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici.® 

Specializări Licență

Specializări Master

Specializări Postuniversitare

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI LICENȚĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - SESIUNEA IULIE 2021

Studenții de la Specializarea Administrație Publică, înscriși la examenul de licență - Sesiunea Iulie 2021, se vor prezenta la universitate la ora 08.45, la sala BI cu actul de identitate.

Lista studenților înscriși la proba scrisă poate fi consultată printr-un click aici.  

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR - SESIUNEA IULIE 2021

In perioada 2-4 iulie 2021 va avea loc sesiunea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor. Programarea pe specializări poate fi consultată la următorul link - click aici.®*

Ordinea intrării în comisia de examinare:

* Actualizat la 23.06.2021, ora 11.00

ALEGEREA Temei de licență/disertație - 2020-2021

Studenții din anii terminali trebuie să își aleagă o temă de licență/disertație propusă de un îndrumător din domeniul disciplinelor studiate în cadrul specializării la care sunt înscriși. În acest sens, găsiți mai jos listele cu temele propuse de îndrumători, grupate pe specializările de licență, disertație sau studii postuniversitare.

După ce ați ales o temă care să vă satisfacă interesele de cercetare științifică, descărcați cererea de înscriere, completați-o, semnați-o și trimiteți-o în format electronic îndrumătorului care a propus tema în vederea aprobării acesteia. Verificați dacă cererea a fost aprobată. 

În cazul în care îndrumătorul nu vă poate accepta cererea (tema a fost acordată altui student, îndrumătorul a depășit numărul maxim de lucrări aprobate spre îndrumare etc.) trebuie să vă alegeți altă temă sau alt îndrumător.

Pentru a lua legătura cu îndrumătorii de lucrări de finalizare a studiilor puteți consulta lista cu datele de contact ale acestora accesând următorul link: click aici.® 

Specializări Licență

Specializări Master

Specializări Postuniversitare

Ghidul de întocmire și redactare a lucrării de licență/disertație - click aici®.

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor Sesiunea IULIE 2021

* Actualizat la 10.06.2021, ora 17.00

Tematica pentru proba de Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate a examenului de licenţă -sesiunILE iulie 2021 şi februarie 2022