Avizierul electronic UGB

Studenților din anul I, de la toate specializările, le-au fost activate conturile ugb.ro în data de 04.10.2020, ora 18.30.

Pentru logare accesați mail.ugb.ro și utilizați adresa de email în formatul prenume.nume@ugb.ro împreună cu parola formată din CPN-ul dumneavoastră.

Avizierul electronic al Universității George Bacovia din Bacău este un instrument dinamic cu ajutorul căruia puteți regăsi toate informațiile de interes.

Structura actuală a acestui instrument este următoarea:

În momentul accesării anumitor informații publicate pe avizierul electronic, va fi solicitată conectarea la contul dumneavoastră ugb.ro. În acest sens, vă rugăm să vă conectați la contul dumneavoastră. NU solicitați accesul de pe adrese de email din exteriorul domeniului ugb.ro întrucât nu veți primi răspuns la astfel de solicitări.

Toți membrii din comunitatea Universității George Bacovia din Bacău (studenți, absolvenți, cadre didactice și personal didactic auxiliar) au cont de tip Google pe domeniul internet ugb.ro.

Prin intermediul acestui cont aveți garantat accesul la toate serviciile Google, cum ar fi:

  • Gmail – mail.ugb.ro

  • GDrive – docs.ugb.ro

  • Site-uri google – sites.ugb.ro

  • Google Calendar – calendar.ugb.ro

  • Google Classroom – classroom.google.com

  • Youtube – youtube.com etc.

Formatul implicit al acestor conturi este prenume.nume@ugb.ro (așa cu apar în CERTIFICATUL DE NAȘTERE) și parola inițială este formată din CNP-ul titularului. În cazul persoanelor care au două sau mai multe prenume sau nume, acestea sunt în ordinea din certificatul de naștere și separate prin semnul ”-” (prenume1-prenume2.nume1-nume2@ugb.ro).

Persoanele care și-au schimbat numele (căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) vor utiliza numele și prenumele din CERTIFICATUL DE NAȘTERE.

Toate aceste conturi sunt generate în momentul în care titularul devine oficial membru al comunității academice și vor rămâne active pe termen nelimitat.

Pentru orice problemă de conectare trimiteți un mesaj la adresa de email radu.bucsa@ugb.ro. În vederea identificării în sistem, atunci când trimiteți o solicitare vă rugăm să atașați o fotocopie a certificatului dumneavoastră de naștere.