Oportunități de carieră

03.11.2021 - Unitatea Administrativ - Teritorială Colonesti, judeţul Bacău organizează concurs/examen

Unitatea Administrativ - Teritorială Colonesti, judeţul Bacău organizează concurs/examen în vederea ocupării a 4 posturi vacante - perioadă determinată, funcții contractuale, până la data de 31.12.2023, în afara organigramei - conform HCL nr. 42/ 05.08.2021, în cadrul proiectului ”România pentru Fiecare Copil. Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Pentru detalii dați click aici.